Przeglądaj z nami

Dom od dewelopera

Podczas kontroli stanu technicznego domu z rynku pierwotnego dużą rolę odgrywa rzetelna kontrola jakości elementów wbudowanych przez Sprzedającego. Wiedza na temat różnorodnych usterek, jakie spotykamy podczas odbiorów, pomaga nam przy wykonywaniu tego typu prac. Zważywszy, iż pojawią się coraz to nowsze technologie/materiały należy być „na bieżąco” z rzeczywistym stanem jaki oferuje rynek.

Domy z rynku pierwotnego sprawdzamy na bazie istniejących norm budowlanych, kart technicznych danych produktów i materiałów, a przede wszystkim zgodności wykonania ze sztuką budowlaną.

Weryfikujemy następujące elementy:

Istotnym elementem podczas inspekcji jest sporządzenie protokołu z weryfikacji technczniej domu. Profesjonalny raport pozwoli na szybkie i trafne zdiagnozowanie usterek niezbędnych do usunięcia.

W protokole odbioru oprócz wad powinny się znaleźć: data, podpisy stron, informacje istotne-wpływające na koszty przyszłej eksploatacji lub remontów

Brak sporządzenia właściwego protokołu z odbioru domu od dewelopera / z rynku pierwotnego wiąże się z poważnymi skutkami w przyszłości w razie napotkanych problemów podczas eksploatacji nieruchomości.

Przykładowe usterki