Przeglądaj z nami

Mieszkanie od dewelopera

Podczas kontroli stanu technicznego mieszkania z rynku pierwotnego dużą rolę odgrywa rzetelna kontrola jakości elementów wbudowanych przez Sprzedającego. Wiedza na temat różnego rodzaju usterek, jakie spotykamy podczas odbiorów, pomaga nam przy wykonywaniu tego typu prac. Zważywszy na to, że pojawią się dość szybko nowe technologie oraz materiały, należy być „na bieżąco” z rzeczywistym stanem jaki oferuje rynek.

Mieszkania z rynku pierwontego sprawdzamy na bazie istniejących norm budowlanych, kart technicznych danych materiałowych oraz produktów, a przede wszystkim zgodności wykonania ze sztuką budowlaną. Informacje te dają klarowny pogląd na obecny stan mieszkania oraz ułatwiają znacznie wykonawcom prace wykończeniowe.

Weryfikujemy następujące elementy:

Istotnym elementem podczas spotkania jest sporządzenie protokołu z przeprowadzonej inspekcji techncznej mieszkania. Profesjonalny raport pozwoli na szybkie zdiagnozowanie usterek, trafne ustalenie miejsca występowania usterek, ponowne zdiagnozowanie czy usterki zostały usunięte.

W protokole odbioru oprócz wad powinny się znależć: data, podpisy stron, uwagi które są sporne np. akceptowalne tylko przez jedną ze stron.

Brak sporządzenia właściwego protokołu z odbioru mieszania od dewelopera / z rynku pierwotnego wiążę się z poważnymi skutkami w przyszłości w razie napotkanych problemów podczas eksploatacji nieruchomości.

Przykładowe usterki